افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران در ایران کوچک ، استان البرز سرافراز ، کرج