افتتاحیه ۶ امین جشنواره فیلم سبز در شهر اراک، فرهنگسرا شهر